DCPromo – 2003 en 2003 R2

Het installeren van een additionele domain controller in een bestaand 2000/2003 Active Directory heeft iets meer voeten  in aarde dan ik dacht. Na het vrolijk installeren van Windows 2003 R2 variant is het moment aangebroken hem te promoveren tot domain controller, na het runnen van dcpromo stopt hij halverwege vrolijk met de melding dat er eerst een forestprep gedaan moet worden om een Windows 2003 server toe te voegen, deze melding is enigsinds vreemd aangezien het domein al twee Windows 2003 servers heeft. Google levert al snel op dat je voor Windows 2003 r2 inderdaad een forestprep moet doen. Het artikel op de site van microsoft is heel helder en vertelt ook waar alle domain controllers minimaal aan moeten voldoen, alvorens je een forestprep mag doen. Zodra je vanaf de R2 cd een adprep /forestprep gedaan hebt kun je verder.

Is toch ff handig dat je dit weet op voorhand.