Hangende Services Killen

Soms komt het voor dat een service hangt tijdens het stoppen of starten.

Om de service te killen voer het volgende uit.

1. Controleer eerst hoe de service heet.  Bijvoorbeeld: DHCPServer.

2. Geef het commando: sc queryex DHCPServer

3. Noteer het getal achter PID.

4. Geef nu het commando: taskkill /PID <PID_Nummer> /F

Was once an enthusiastic PepperByte employee but is now working elsewhere. His blogs are still valuable to us and we hope to you too.