Microsoft DPM / SCOM error: 800706ba – The RPC server is unavailable

Het kan voorkomen dat de volgende foutmelding verschijnt wanneer er een connectie wordt gemaakt naar de DPM / SCOM server óf wanneer een agent wordt geïnstalleerd:

Agent operation failed. (ID: 370)
The agent operation failed because the DPM Agent Coordinator service on MachineName.DNSName did not respond. (ID: 324)

DPM ID: 0^|^MachineName^|^Agent operation failed^|^DPM^|^Administration^|^MachineName^|^SID

 Wanneer daarna, bijvoorbeeld met de hand de agent wordt geïnstalleerd, in dit geval voor DPM de dpm server gezet wordt verschijnt de volgende foutmelding:

setdpmserver.exe -dpmservername MachineName.DNSName
Configuring dpm server settings and firewall settings for dpm server =[MachineName.DNSName]
DPM server name provided is invalid. Make sure that machine provided is fully qualified name and joined in domain.
SetDpmServer failed with errorcode =800706ba, error says: The RPC server is unavailable.

Volg de stappen in het volgende artikel en controleer in ieder geval of er geping-ed kan worden naar de MachineName.DNSName. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van Windows 2008 let dan op dat de Firewall standaard aanstaat, het volstaat om het volgende commando uit te voeren: Netsh firewall set service remoteadmin enable all

Daniel Nikolic