Standaard locatie van Explorer Icon in Taskbar

In Windows 7 staat in de taskbar standaard een icon voor Windows Explorer. Deze opent altijd in Libraries. Deze locatie is heel gemakkelijk aan te passen.

Klik rechts op het icoon en vervolgens weer rechts op Windows Explorer en kies: Properties.

image

In target staat: %windir%explorer.exe

Verander dit naar: %windir%explorer.exe /n, /e, /select, C:

Dit zijn de parameters welke er gebruikt kunnen worden:

Using the Explorer.exe Command Line Syntax/:
%windir%explorer.exe [/n][/e][,/root],X,[[/Select],Y]
X specifies the object, and optionally with sub-object Y. The /e switch showes the left Windows Explorer tree view navigation pane together with the right pane in list view, while /n hides the left navigation pane. When the /root parameter is present, Explorer.exe will explore the root object X and objects belonging to X. On the other hand, when the /root switch is not present, Explorer.exe explores the object X, its children, and other Explorer objects as well. The /Select switch puts the focus on a file or folder.
For example:
%windir%explorer.exe /N,%WinDir%System32,/Select,%WinDir%system32calc.exe
The command above will explore the C:WindowsSystem32 folder and put the focus on the calc.exe (calculator) program.