Uitbreiden Email Address Policies

Stel je beheerd de email omgeving van een nationaal bedrijf. Als standaard uitgaand emailadres gebruikt men j.klaassen@bedrijf.nl.

Het bedrijf heeft internationale ambities en wilt graag internationaal gaan adverteren met een .com, .eu, en een .co.uk adres.

Voor het uitbreiden van de Email Address Policy binnen Exchange 2007 gebruik je de Exchange Management Shell (PowerShell)

Het aanpassen van Email Address Policy gebeurt in twee stappen, eerst voer je de wijziging door en daarna laat je de policy ‘lopen’ tegen beschikbare mailboxen.
Bij het samenstellen van het PowerShell commando moet je onthouden dat dit commando de bestaande policy overschrijft, dus de adresdefinities in de reeds bestaande policy moet je hier ook in opnemen anders ben je deze kwijt.

Voer het volgende commando uit op de Exchange Management Shell prompt:
Set-EmailAddressPolicy -id “Default Policy” -EnabledEmailAddressTemplates “SMTP:%1g.%s@bedrijf.nl”,”smtp:%1g.%s@bedrijf.com”,”smtp:%1g.%s@bedrijf.eu”,”smtp:%1g.%s@bedrijf.co.uk”

image

Om de nieuwe policy door te voeren op de bestaande mailboxen voer je hierna het volgende commando uit:
Update-EmailAddressPolicy -id “Default Policy”

Bovenstaande commando’s leverd de volgende emailadressen op:

j.klaassen@bedrijf.nl (Default)
j.klaassen@bedrijf.com
j.klaassen@bedrijf.eu
j.klaassen@bedrijf..co.uk